22/26 Ukázky našich prací

O projetku Hypos CRM

Webové stránky produktu Orange house s.r.o. - systému pro řízení vztahu se zákazníky (Customer Relantionship Management) Hypos CRM. Produkt je zaměřen pro menší a středně velké firmy a pokrývá oblasti:

Vnitrofiremní komunikace 

Inbox, komunikační zeď, notifikace, pracovní porady

Firemní činnost

Správa partnerů a kontaktních osob, záznamy o komunikaci se zákazníky, projektový management, úkoly. Segmentace zákazníků a obesílání e-maily či newslettery.

Personalistika

Seznam zaměstnanců, pracovní skupiny, výkazy práce, absence, kalendář

Obchodování

Přehledné vedení obchodních případů, tvorba a rozesílání nabídek, faktur, zálohových faktur. A mnohem více. 

Navštivte web hypos-crm.cz

Mnoho informací o systému zveřejňujeme na blogu Orange house.

Přejít na web Datum realizace: 2014