Blog | OrangeHouse s.r.o - Tvorba webu, Hypos CRM, CMS, PPC kampaní

Plánování komunikace v Hypos CRM

HyposCRM komunikace Napsal: Luboš Brát, 10. 6. 2014 17:46

CRM, neboli Customer Relationship Management znamená v češtině Správa vztahů se zákazníkem. Nedílnou součástí vztahu se zákazníkem je solidní komunikace. Právě komunikace ze směru od firmy k zákazníkovi do značné míry ovlivňuje, jak je firma vnímána navenek. A jako významná pomoc obchodníkům přichází Hypos CRM.