Blog | OrangeHouse s.r.o - Tvorba webu, Hypos CRM, CMS, PPC kampaní

E-Learning, efektivní způsob školení zaměstnanců

HyposCRM e-Learning Napsal: Bc. Luboš Brát, 4. 9. 2014 15:14

Každá firma je občas postavena před úkol proškolit své zaměstnance. Ať se jedná o organizace státní, které řeší nutnost povinného vzdělávání nebo o soukromé firmy, které chtějí zvyšovat kvalifikaci svých pracovníků. Nejefektivnějším způsobem, jak školit pracovníky je e-learning.