Blog | OrangeHouse s.r.o - Tvorba webu, Hypos CRM, CMS, PPC kampaní

Vyšší level řízení projektů v Hypos CRM

HyposCRM Projekt Management Napsal: Bc. Luboš Brát, 10. 7. 2014 23:4

Snad každý, kdo má ve firmě na starosti realizaci nějakého projektu se již ve své praxi dostal do situace, kdy je třeba v agendě udělat pořádek. Projekt byl odstartován dohodnutím zakázky, běží přípravná fáze, zahajuje se výroba a v dáli je termín, který se s každým dnem přibližuje. Jak zjistit, zda již nyní nenabírá projekt zpoždění či přesahuje práce nebo materiál dohodnutý rozpočet? Právě k tomu slouží v Hypos CRM Projekty.