Představujeme službu Bdružstvo.cz | OrangeHouse s.r.o - Tvorba webu, Hypos CRM, CMS, PPC kampaní

Představujeme službu Bdružstvo.cz

bdruzstvo cms web   Napsal: Luboš Brát, 5. 6. 2014 13:44

Službu Bdružstvo.cz jsme vytvořili jako reakci na změny v Občanském zákoníku. Pro bytová družstva zavádí nově povinnost uvěřejňovat na svých www stránkách pozvánky na členské schůze. Vzhled mnoha webů bytových družstev je tristní a univerzální služby na webové stránky zdarma jsou pro laiky těžko použitelné. To vede k současnému neutěšenému stavu. 

Během několika minut si s Bdružstvo.cz můžete vytvořit web, za který se nebudete muset stydět, splňuje přísné požadavky na SEO a specifickou funkcionalitu. 

Napsali o nás: Bytová družstva a SVJ jsou zatěžována novými povinnostmi

Od 1. ledna 2014 vstoupily v platnost dva zákony, které mění pravidla fungování bytových družstev. Jedná se o nový Občanský zákoník a navazující Zákon o obchodních korporacích. Kromě mnoha změn, které nové právní úpravy přinesly do soukromého života lidí, znamenají i zásadní změny pro obchodní společnosti, mezi které patří i bytová družstva.

Bytová družstva a SVJ jsou zatěžována novými povinnostmi

Podle § 636 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech lze právoplatně svolat členskou schůzi pouze tak, že je rozeslána pozvánka na adresy v seznamu členů a zároveň je minimálně 15 dní předem vyvěšena pozvánka na internetových stránkách družstva.

Jde o opatření, které zákonodárci zavedli jako prvek posílení individuálních práv akcionářů – členů družstva. Je-li například člen družstva dlouhodobě mimo své bydliště, může se o členské schůzi informovat právě vzdáleným přístupem na www stránkách družstva. Pokud nebude členská schůze svolána podle zákona, může být jakékoliv její rozhodnutí zpětně napadeno a zneplatněno!

Jak už to bývá s novými zákonnými povinnostmi (vzpomeňme např. na ekonomické štítky budov či povinné auto-lékárničky), jejich dodržování něco stojí. V případě výroby nových webových stránek družstva může jít až o desetitisíce korun.

Známá trutnovská firma Orange house s.r.o., která stojí za největšími internetovými počiny v naší lokalitě (weby Trutnovinky, Uffo, Náchodský Swing, Kasper, Hypos CRM systém a další) přišla s řešením – projektem www.bdruzstvo.cz

Za pouhých 3500,- Kč ročně mohou mít bytové družstva i společenství vlastníků jednotek (SVJ) kvalitní webové stránky a vyvěšovat zde nejen pozvánky na své členské schůze. 
Webové stránky jsou ušité na míru právě problematice společného bydlení a umožňují interně komunikovat mezi sousedy – družstevníky pomocí on-line nástěnky. Všichni družstevníci mohou být okamžitě informováni například o odstávkách či nenadálých událostech, neboť příspěvky na nástěnce jsou rozesílány e-mailem na adresy v seznamu členů.

Součástí webových stránek je samozřejmě i autorizovaná sekce, která je přístupná jen členům družstva. Lze tak s výhodou kombinovat požadavek na vzdálený přístup k informacím i soukromí družstevníků.

Webové stránky jsou zřízeny během 24 hodin a jejich správa nevyžaduje žádné speciální znalosti v práci s internetem. Postačí běžné znalosti v práci s kancelářskými nástroji, jako je MS Word.

Bdruzstvo

Nový občanský zákoník s sebou nese i nutnost upravit staré stanovy družstva v souladu s novou právní úpravou. I tento právně náročný úkon Vám zajistí Bdružstvo.cz.

Pozor, na změnu stanov i vytvoření webových stránek pro družstvo platí termín stanovený vládou na polovinu roku, tedy 30. 6. 2014.

Více informací na www.bdruzstvo.cz

Všechny články

comments powered by Disqus