Plánování komunikace v Hypos CRM | OrangeHouse s.r.o - Tvorba webu, Hypos CRM, CMS, PPC kampaní

Plánování komunikace v Hypos CRM

HyposCRM komunikace   Napsal: Luboš Brát, 10. 6. 2014 17:46

CRM, neboli Customer Relationship Management znamená v češtině Správa vztahů se zákazníkem. Nedílnou součástí vztahu se zákazníkem je solidní komunikace. Právě komunikace ze směru od firmy k zákazníkovi do značné míry ovlivňuje, jak je firma vnímána navenek. A jako významná pomoc obchodníkům přichází Hypos CRM.

Záznamy o komunikaci

Již od počátku jsou součástí našeho CRM Záznamy o komunikaci. V nich je možné efektivně zapisovat jednání se zákazníky. Označit zda kontakt proběhl telefonicky, e-mailem, dopisem či osobně na schůzce se zákazníkem. Komunikace lze připojovat k právě probíhajícím projektům i pod celý obchodní případ - konkrétní zakázku.

Vedoucí obchodního oddělení má dokonalý přehled o tom, jak který pracovník komunikuje se zákazníky. Zároveň je u každého partnera velmi přehledně vidět, kdo s ním jedná a co se řešilo, případně s jakým výsledkem.

Zápis komunikace

A nyní jsme záznamy o komunikaci zásadním způsobem rozšířili. Je možné je využít přímo k plánování komunikace či delegování komunikace na jiného zaměstnance.

Plánování komunikace

Jak to funguje? Nyní máte možnost záznam o komunikaci připojit jinému zaměstnanci nebo dokonce více zaměstnancům. Pokud se tak stane, každý na tuto událost bude upozorněn notifikací a uvidí tuto komunikaci mezi svými záznamy. 

 Přiřazení komunikace

Pokud komunikaci zadáte s časem uskutečnění v budoucnosti, je automaticky propsána do kalendáře, kde na ni budete upozornění. Je možné nastavit jednorázový časový okamžik nebo dobu od - do. 

Ideálně je tak možné řešit v CRM plánování: 

  • schůzek
  • telefonátů
  • e-mailové komunikace
  • odesílání dopisů či faktur

Komunikace v kalendáři

Pokud je ke komunikaci v budoucnosti přiřazeno více zaměstnanců - například schůzka s klientem, které se zúčastní dva zaměstnanci (Josef Bláha a Pavel Dostál), oběma se zobrazí v jejich kalendáři v Hypos CRM. 

Mezi ostatními záznamy o komunikaci jsou ty plánované zobrazeny poloprůhledně. Stejně, jako úkoly v budoucnosti. 

 

Všechny články

comments powered by Disqus