Hypos CRM - inteligentní reporting | OrangeHouse s.r.o - Tvorba webu, Hypos CRM, CMS, PPC kampaní

Hypos CRM - inteligentní reporting

HyposCRM Reporting   Napsal: Luboš Brát, 3. 6. 2014 12:13

Do systému Hypos CRM jsme přidali reporting. Našim zákazníkům dává do ruky mocný manažerský nástroj, který přináší statistická data o plnění úkolů, úspěšnosti obchodníků, aktivitě při oslovování, snadné vykazování provedené práce pro smluvní partnery a mnohem víc. 

Reporting3.jpg

 

Inteligentní filtrování

Napříč celým systémem je implementováno velmi rychlé filtrování výsledků. Snadno si mezi deseti tisíci kontakty ten co Vás zajímá, vyhledáte všechny kontakty z daného města. Zjistíte na kterých úkolech zaměstnanci pracují, u nabídek vidíte ty odeslané respektive přijaté. U faktur okamžitě vidíte ty nezaplacené a podobně.

Toto sofistikované filtrování a hledání podle různých kritérií je jedním ze základních navigačních prvků v Hypos CRM a umožňuje uživatelům rychle pracovat s velkým množstvím informací. Nezáleží na objemu dat, procházení je stejně rychlé pro pár desítek i desítek tisíc záznamů.

Reporting1.jpg

Reporting

V průběhu května 2014 bylo toto filtrování výsledků rozšířeno sadou statistických reportů. Tyto reporty souhrnně zobrazují například vytíženost či spolehlivost zaměstnanců, úspěšnost obchodníků, pohled na stav projektů, dodržování rozpočtů u úkolů i celých projektů, tok komunikace, ekonomický souhrn u obchodních případů a mnoho dalšího.

V kombinaci s filtrováním dostáváme naprostou volnost v získávání statistických dat z Hypos CRM. Okamžitě zjistíme například vytíženost zaměstnanců na konkrétních projektech či v konkrétním časovém období. Nebo lze snadno zjistit vykázanou absenci zaměstnance za poslední měsíc.

 

Souhrn reportů

Tyto reporty nově najdete v Hypos CRM:

Partneři

 • Kontaktní osoby – seznam kontaktních osob
 • E-maily – kontaktní e-maily (vhodné jako výstup pro newslettery)
 • Tagy – seznam klíčových slov / tagů

Komunikace

 • Typy komunikace – zastoupení typů komunikace (schůzka, e-mail, dopis, telefon)
 • Kdo komunikuje – procentuální graf pro jednotlivé zaměstnance, nakolik se podílí na komunikaci
 • Příchozí / odchozí – jaké je rozložení příchozí a odchozí komunikace
 • Tok komunikace – počet záznamů o komunikaci ve zvoleném období

Reporting4.jpg

Projekty

 • Stav projektů – stav projektů dle zvoleného filtru
 • Dokončené / nedokončené
 • Dodržování rozpočtu – nakolik manažeři projektů dokáží uhlídat rozpočet
 • Manažeři – seznam projekt manažerů a objem projektů a odpracovaných hodin v jejich projektech

Úkoly

 • Stav úkolů – stav úkolů dle zvoleného filtru
 • Dokončené / nedokončené
 • Dodržování rozpočtu – u kolika úkolů je dodržen respektive překročen rozpočet
 • Rozpočet úkolů – deset největších úkolů a porovnání jejich rozpočtu vs. odpracovaných hodin
 • Vytíženost zaměstnanců – množství úkolů a jejich hodinový objem pro jednotlivé zaměstnance
 • Spolehlivost zaměstnanců – počet nedokončených úkolů po termínu a počet úkolů s překročeným rozpočtem

Obchodní případy

 • Úspěšnost obchodníků – počet obchodních případů a marže
 • Stav obchodních případů – procentuální zastoupení obchodních případů v různých stavech (poptávka, úspěšný, neúspěšný, …)
 • Výdělečnost obchodních případů – srovnání reálné marže, výše objednávek a uhrazených faktur

Nabídky

 • Stav nabídek – statistika nabídek
 • Aktivita obchodníků – počet a objem rozeslaných nabídek jednotlivými obchodníky
 • Úspěšnost obchodníků – počet a objem přijatých nabídek odeslaných jednotlivými obchodníky

Faktury

 • Stav faktur – statistika faktur
 • Platební morálka – statistika faktur uhrazených včas a se zpožděním
 • Ekonomický souhrn – porovnání vydaných faktur vs. jejich marže

Absence

 • Souhrn absencí – počet hodin a dní pro jednotlivé pracovníky a zobrazení

Pracovní výkazy

 • Souhrn úkolů – pro zvolený filtr, například časové období a Partnera, lze vypsat seznam úkolů, pro které byla vykázána nějaká činnost. Tento souhrn lze připojovat například k měsíčnímu výkazu prací pro smluvní partnery.

 Reporting2.jpg

Zaujal Vás tento článek? Vice o Hypos CRM se dozvíte na www.hypos-crm.cz

  Všechny články

comments powered by Disqus